ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với thietkenharieng.com! Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web.

1. Chấp thuận Điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng thietkenharieng.com, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên thietkenharieng.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và logo, đều là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

4. Sử dụng Trang web

Bạn đồng ý sử dụng thietkenharieng.com chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng trang web để tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có tính chất xâm phạm, lừa đảo, hoặc bất hợp pháp.

5. Từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web. Nội dung trên thietkenharieng.com chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

6. Liên kết đến Trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính hợp pháp của các trang web này. Việc bạn truy cập các liên kết này hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

7. Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

8. Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Cảm ơn bạn đã sử dụng thietkenharieng.com!